İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

 

Prostat Nedir?

Prostat, erkekte yardımcı üreme organı olarak görev yapan bir salgı bezidir. Yaklaşık bir kestane büyüklüğündedir. Kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin (idrar kesesi) hemen altında yer alır. Prostat, üretra denilen ve idrarı mesaneden çıkışa taşıyan kanalın başlangıcındaki yaklaşık 3 cm ’lik bölümü çepeçevre sarar. Prostat bezi, ejakulasyon sırasında bir sıvı salgılar.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi) Nedir?

Prostat bezinde oluşan iyi huylu büyümeyi tarif etmektedir. Prostatın büyümesini sağlayan en önemli iki faktör yaş ve erkeklik hormonudur. Her erkekte yaşlanmakla ve hormonların etkisi ile prostat bezinde bu iyi huylu büyüme görülmektedir. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda 60 yaş üstü erkeklerde %65 oranında üriner yakınmalar bulunur.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

Kullanıcı yorumları için TIKLAYIN!

İyi Huylu Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

BPH ’da hastalar hekime genellikle gece idrara kalkma, ince ve kesik kesik idrar yapma, ıkınarak idrar yapma, idrarda çatallanma, idrara başlamada zorlanma, idrarda kanama, idrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalması hissi, idrar kaçırma (tuvalete yetişememe veya sürekli damlama tarzında) ya da hiç idrar yapamama gibi yakınmalarla başvurmaktadırlar.

 

BPH Teşhisi Nasıl Konur?

Bu durumda hekim öncelikle şikayetlerinizin şiddetini anlamaya çalışacak, bu şikayetlerin başta prostat büyümesinin yol açtığı bir tıkanıklığa bağlı olup olmadığını saptayacaktır. En önemli hususlardan birisi de ileride önemi ve nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmış olan, aynı yaş grubunda görülen ve tamamen farklı bir hastalık olan prostat kanserinin tarama testleri yapılacaktır. Şikayetlerinizin şiddetini derecelendirmek için hekim uluslararası kabul gören bir anket dolduracaktır. Fiziksel muayene ve makattan yapılan prostat muayenesi sonrası gerekli gördüğü durumlarda ileri tetkikler yapılarak kesin tanı konulur.

BPH Tanısında Kullanılan Tetkikler Nelerdir?

Bu tetkikler idrar tahlili, idrar kültürü, idrar akım hızının ölçülmesi ve idrar sonrası mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesi, böbrek fonksiyonlarının (serum kreatinin ve üre düzeylerinin) tespiti, ultrasonografi (böbrek-mesane ve prostat) olabilir. Bunlar arasında idrar akım hızı ölçümü çok önemli bilgiler verebilmektedir. Gerekli olması durumunda kesin tanıyı koyabilmek için genel olarak ürodinami dediğimiz ve prostata bağlı tıkanıklığı göstermede en doğru yöntem olarak kabul edilen basınç-akım çalışmasını içeren daha ileri bir tetkik yapılabilir.

BPH Tedavisi

Şikayetlerin prostata bağlı tıkanıklık sonucu oluştuğunun saptanması durumunda hekim size çeşitli tedavi alternatifleri sunacaktır. Bu tedavileri genel olarak medikal (ilaç) ve cerrahi tedaviler olmak üzere gruplandırmak mümkündür. Medikal tedaviler olarak iki ana grupta ilaçlar bulunmaktadır:

1. Alfa Redüktaz İnhibitörleri: Bu ilaçlar prostat bezinde bulunan bir enzim üzerine etki etmektedir . Ancak klinik çalışmalarda etkinliğinin hem geç olarak ortaya çıktığı, hem de başarısının (hastanın şikayetlerinde azalma ve idrar akım hızında artma) istenilen düzeyde olmadığı gösterilmiştir. 50 gramdan büyük prostatlarda kullanımının daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Öte yandan düşük oranda da olsa hissizlik gibi yan etkileri söz konusu olmaktadır. Ayrıca ileride açıklanacak olan PSA değerinde de %50 oranında düşme yaptığından bu ilaçları kullanan hastalarda prostat kanseri erken tanısı sırasında dikkatli olunmalıdır.

2. Alfa Reseptör Blokörleri: Prostatın yol açtığı tıkanıklıkta prostat bezi yapısında yoğun olarak bulunan düz kas hücrelerinin de rol oynadığı bilinmektedir. Bu ilaçların etkisi bu düz kas hücreleri üzerine olmaktadır. Etkilerinin kısa sürede ortaya çıkması, küçük prostatlarda daha başarılı olması önemli noktalardır. Ancak klinik başarıları yüksek değildir ve kullanıldıkları sure içerisinde faydalı olurlar. Günümüzde en çok kullanılan 4 farklı grup ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların etkinlikleri farklı değildir. Yan etkileri (baş dönmesi, ejakulasyonda azalma, halsizlik vb ) daha farklıdır. Hastaya en uygun tedavi için bu yan etkiler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.Katarak ameliyatı geçirecek hastaların bu gruptaki ilaçları ameliyat öncesinde kesmeleri gerekir. Bu nedenle böyle bir ilacı kullandığınızı göz doktorunuza mutlaka bildiriniz.

Takviye edici bitkisel kürler iyi huylu prostat büyümesi(BPH) hastalığında alternatif tedavi olarak kullanıldığı zaman hastaların olumsuz semptomlarını düzelterek daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilmektedir.

Diğer Yorumlar

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS)

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Nedir? Hassas bağırsak ya da diğer adıyla İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) karında rahatsızlık hissi, düzensiz bağırsak hareketleri, belirgin derecede şişkinlik, şişlik